Een groep enthousiaste keramisten uit Den Haag en omstreken heeft in de zomer van 2011 een keramiekcollectief opgericht, met het doel om samen te exposeren.

 

Het collectief bestaat uit leden geschoold via cursussen, workshops, kunstacademie, SBB Gouda en het Koorenhuis in Den Haag. Doordat we gezamenlijk werken in de Werkplaats keramiek van Ateliers57 kunnen we kennis en informatie uitwisselen en elkaar inspireren en enthousiasmeren.

Wilt u meer over ons weten? Klik dan op Contact of mail ons: hedenhaagskeramiek@gmail.com

-----------------

We kregen het verdrietige nieuws dat een van onze leden van het eerste uur, Jacqueline Dellaert, op 23 maart is overleden. Zij was al geruime tijd ziek en is 77 jaar geworden. Keramiek was tot het eind haar grote passie. Vanaf de start was Jacqueline actief in HeDenHaags Keramiek, en ze gaf op haar eigen manier invulling aan de deelname aan ons collectief. Gedreven en creatief en tegelijkertijd bescheiden en altijd vriendelijk. We zullen haar dan ook missen. We wensen haar familie, vrienden en kennissen veel sterkte.